انتشارات دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

Novin University

درباره ناشر

کتاب های این ناشر

راهنمای جامع تشخیص آزمایشگاهی آلودگی های انگلی حیوانات ایران

دکتر علی نیک پی
373 فروشی-امانی

محاسبات عددی به کمک نرم افزار متمتیکا

دکتر فرید صمصامی خداداد
365 فروشی-امانی

مجموعه آزمایش های مهندسی برق و کامپیوتر (جلد دوم)

دکتر فخرالدین نظری
313 فروشی-امانی

مجموعه آزمایش های مهندسی برق و کامپیوتر (جلد اول)

دکتر فرید صمصامی خداداد
335 فروشی-امانی

ریاضیات مهندسی

دکتر فرید صمصامی خداداد
347 فروشی-امانی

روش های کلاسیک بازنمایی داده ها از فضای ابعاد بالا به ابعاد پایین

دکتر فخرالدین نظری
158 فروشی-امانی

تکنیک های تهیه نمونه های تشریحی

دکتر بهرخ مرزبان عباس آبادی
266 فروشی-امانی

ترکیبات طبیعی به عنوان عوامل ضد قارچی جدید

دکتر حجت الله شکری
397 فروشی-امانی

پرورش علمی و عملی اردک

پروفسور تروور موریس
378 فروشی-امانی

بازرسی لاشه طیور (کالبدشناسی، فیزیولوژی و بیماری)

اندی گریست
355 فروشی-امانی

اصول و کاربردهای تقطیر غشایی

موهامد خایط
722 فروشی-امانی

اپلیکیشن فرادانایی را دریافت کنید

دانلود اپلیکیشن فراآزمون از گوگل پلی دانلود اپلیکیشن فراآزمون از بازار دانلود اپلیکیشن فراآزمون از سیب اپ