انتشارات آبادبوم

Abadboum

تأسیس: 1388

ملیت : ایرانی 

سبک : پژوهشی 

درباره ناشر

 

 انتشارات آبادبوم با شماره پروانه نشر 8965 در سال 1388 تاسیس شده است.
مدیر مسئول انتشارات، مجتبی تبریزنیا، دانش آموختة تاریخ در مقطع فوق لیسانس در رشته تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی دکتري همین رشته است.
این انتشارات به صورت تخصصی به چاپ و انتشار کتابهای پژوهشی در حوزه تاریخ و جغرافیای تاریخی و پژوهش های وابسته می پردازد.  

کتاب های این ناشر

کتاب ﺑﺮازﺟﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻣﺪادان

عبدالرسول خیراندیش
152 فروشی-امانی

کتاب اوزان و مقیاس ها در عصر قاجار

ویلم فلور
176 فروشی-امانی

کتاب بانکداری اسلامی، مدیریت ریسک و بهبود سودآوری

امر محمد التیبی
296 فروشی-امانی

کتاب بازرگانی در روزگار اشکانیان

خسرو کیانراد
407 فروشی-امانی

کتاب فارسیان در برابر مغولان

عبدالرسول خیراندیش
248 فروشی-امانی

کتاب سواحل خلیج فارس

جان گوردون لوریمر
272 فروشی-امانی

کتاب برازجان

ویلم فلور
184 فروشی-امانی

کتاب ما و پاریس

امیرسعید الهی
400 فروشی-امانی

کتاب بازی های بومی و محلی ایران

مرتضی رضوانفر
72 فروشی-امانی

کتاب جنگ جهانی اول و فارس

گوستاو نیلستروم
110 فروشی-امانی

کتاب مبانی دولت مدرن در اندیشه متفکران عصر مشروطه

روح الله شاه محمدی
212 فروشی-امانی

اپلیکیشن فرادانایی را دریافت کنید

دانلود اپلیکیشن فراآزمون از گوگل پلی دانلود اپلیکیشن فراآزمون از بازار دانلود اپلیکیشن فراآزمون از سیب اپ