انتشارات گویش نو

Guyesh-e-no publisher

تاسیس: -

ملیت: ایرانی

موضوع: کودک و نوجوان - آموزشی و کمک درسی - ادبیات - زبان

درباره ناشر

کتاب هایی چون موش ها و آدم ها ، خوشه های خشم، نلسون ماندلا و ... توسط این نشریه به چاپ رسیده است.

کتاب های این ناشر

کتاب دو زبانه بر باد رفته

مارگارت میچل
218 فروشی-امانی

کتاب آموزش اندیشه ورزی در کودکان

جان لانگرر
101 فروشی-امانی

کتاب چنگیز خان

واسیلی یان
322 فروشی-امانی

کتاب دوزبانه رومئو و ژولیت

ویلیام شکسپیر
121 فروشی-امانی

کتاب دوزبانه مرگ بر روی رودخانه نیل

آگاتا کریستی
207 فروشی-امانی

کتاب دوزبانه مزرعه حیوانات

جورج اورول
195 فروشی-امانی

کتاب دوزبانه نلسون ماندلا

رونا اکین می
93 فروشی-امانی

کتاب دوزبانه اتللو

ویلیام شکسپیر
98 فروشی-امانی

کتاب دو زبانه مرغان خارزار

کالین مک کالو
164 فروشی-امانی

کتاب هاکل بری فین

مارک تواین
46 فروشی-امانی

کتاب مکبث

ویلیام شکسپیر
133 فروشی-امانی

کتاب سفرهای گالیور

جاناتان سوییفت
150 فروشی-امانی

کتاب خوشه های خشم

جان ارنست اشتاین بک
169 فروشی-امانی

کتاب زنان کوچک

لوییزا می الکات
119 فروشی-امانی

کتاب مروارید

جان ارنست اشتاین بک
97 فروشی-امانی

کتاب داغ ننگ

ناتانیل هاثورن
77 فروشی-امانی

اپلیکیشن فرادانایی را دریافت کنید

دانلود اپلیکیشن فراآزمون از گوگل پلی دانلود اپلیکیشن فراآزمون از بازار دانلود اپلیکیشن فراآزمون از سیب اپ