مرکز آموزش مدیریت دولتی

Governmental Managment Training Center

درباره نویسنده

کتاب های این نویسنده

اصول و فنون مذاکره بین المللی

مرکز آموزش مدیریت دولتی (*)
29 اشتراکی

ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام

مرکز آموزش مدیریت دولتی (*)
95 اشتراکی

اپلیکیشن فرادانایی را دریافت کنید

دانلود اپلیکیشن فراآزمون از گوگل پلی دانلود اپلیکیشن فراآزمون از بازار دانلود اپلیکیشن فراآزمون از سیب اپ