کتابخانه دیجیتال خیرین دانش- مجموعه روانشناسی تربیتی

شرایط عضویت در کتابخانه

اعضای کتابخانه

درباره کتابخانه دانشگاه

کتاب های کتابخانه دانشگاه

کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی از مجموعه روانشناسی تربیتی

دکتر مصطفی نیکنامی
213 اشتراکی

جزوه روش تحقیق از مجموعه روانشناسی تربیتی

گروه مولفین
158 اشتراکی

جزوه روانشناسی رشد 1 از مجموعه روانشناسی تربیتی

محمد احمدی
60 اشتراکی

جزوه روانشناسی تربیتی از مجموعه روانشناسی تربیتی

گروه مولفین
40 اشتراکی

درسنامه مدیریت آموزشی از مجموعه روانشناسی تربیتی

دكتر فاطمه رنگرز جدي
38 اشتراکی

جزوه آموزش و پرورش تطبیقی از مجموعه روانشناسی تربیتی

دکتر بختیاری
67 اشتراکی

جزوه تعلیم و تربیت اسلامی از مجموعه روانشناسی تربیتی

گروه مولفین
54 اشتراکی

جزوه آمار از مجموعه روانشناسی تربیتی

معصومه شیراوژن قادیکلائی
118 اشتراکی

جزوه اصول اندازه گیری از مجموعه روانشناسی تربیتی

گروه مولفین
313 اشتراکی

اپلیکیشن فرادانایی را دریافت کنید

دانلود اپلیکیشن فراآزمون از گوگل پلی دانلود اپلیکیشن فراآزمون از بازار دانلود اپلیکیشن فراآزمون از سیب اپ