کتابخانه دیجیتال خیرین دانش _ مجموعه اقتصاد سلامت

شرایط عضویت در کتابخانه

اعضای کتابخانه

درباره کتابخانه دانشگاه

کتاب های کتابخانه دانشگاه

دستنامه اقتصاد سلامت

مائده عابدی
141 اشتراکی

درسنامه جامع زبان انگلیسی

دکتر نسرین خاکی
171 اشتراکی

آمار زیستی مقدماتی

گروه مولفین
43 اشتراکی

بسته کمک آموزشی ریاضی کارشناسی ارشد و دکتری

طاهره نوروزی قرا
147 اشتراکی

بسته کمک آموزشی آمار کارشناسی ارشد و دکتری

معصومه شیراوژن قادیکلائی
118 اشتراکی

دستنامه جامع اقتصاد کلان

قاسم عابدی
81 اشتراکی

شایع ترین های اقتصاد خرد

قاسم عابدی
55 اشتراکی

شایع ترین های مدیریت مالی

قاسم عابدی
232 اشتراکی

اپلیکیشن فرادانایی را دریافت کنید

دانلود اپلیکیشن فراآزمون از گوگل پلی دانلود اپلیکیشن فراآزمون از بازار دانلود اپلیکیشن فراآزمون از سیب اپ