کتابخانه دیجیتال خیرین دانش _ مجموعه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شرایط عضویت در کتابخانه

اعضای کتابخانه

  • خدیجه مجیدی

درباره کتابخانه دانشگاه

کتاب های کتابخانه دانشگاه

دستنامه اقتصاد سلامت

رویا ملک زاده
141 اشتراکی

دستنامه جامع اقتصاد کلان

قاسم عابدی
81 اشتراکی

درسنامه جامع زبان انگلیسی

دکتر نسرین خاکی
171 اشتراکی

جمع بندی تئوری ها و مکاتب مدیریت

قاسم عابدی
181 اشتراکی

جمع بندی وظایف و فرآیندهای مدیریت

قاسم عابدی
216 اشتراکی

شایع ترین های اقتصاد خرد

قاسم عابدی
55 اشتراکی

روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان

منصور رنجبر
245 اشتراکی

جمع بندی کلیات بهداشت عمومی (کتابخانه مدیریت سلامت)

قاسم عابدی
483 اشتراکی

ارزیابی مراقبت های بهداشتی درمانی 1

قاسم عابدی
239 اشتراکی

اپلیکیشن فرادانایی را دریافت کنید

دانلود اپلیکیشن فراآزمون از گوگل پلی دانلود اپلیکیشن فراآزمون از بازار دانلود اپلیکیشن فراآزمون از سیب اپ